Church, Peschiera Borromeo, Milan, Italy

Name Church
Place Peschiera Borromeo, Milan, Italy
Dimensions Ground area: 1200 m²